top of page

Általános Szerződési Feltételek

Utoljára frissítve: 2021. június 6-án

TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Cégjegyzéki kivonat: 39115699

F30/298/2018

Jelen Általános Szerződési Feltételek („Feltételek”, „Általános Szerződési Feltételek”) szabályozzák a TABARCA CRISTIAN ROLLAND PFA („mi”) által üzemeltetett weboldal (a „Szolgáltatás”) és Ön között fennálló kapcsolatot.

Kérjük, hogy a Szolgáltatás használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata a jelen Feltételek elfogadásán és betartásán alapul. Jelen Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másra vonatkozik, akik hozzáférnek a Szolgáltatáshoz, vagy használják azt.

A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy a Szolgáltatás használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételeket. Ha nem ért egyet a feltételek bármely részével, akkor nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

Szellemi tulajdon


A Szolgáltatás és annak eredeti tartalma, jellemzői és funkciói TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA és licencadói kizárólagos tulajdonát képezik és tulajdonában maradnak. A Szolgáltatást mind Romániában, mind külföldön szerzői jogi, védjegy- és egyéb törvények védik. TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül védjegyeink, vizuális megjelenésünk és konfigurációink semmilyen termékkel vagy Szolgáltatással kapcsolatban nem használhatóak fel.

Más weboldalakra mutató hivatkozások


Szolgáltatásunk tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek oldalaira vagy szolgáltatásaira, amelyek nem TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA-nak nincs befolyása bármely harmadik fél weboldalának vagy szolgáltatásának tartalmára, adatvédelmi irányelveire vagy gyakorlataira, és ezekért nem vállal felelősséget. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA nem vállal közvetlen vagy közvetett felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet a bármely ilyen weboldalon vagy szolgáltatáson keresztül elérhető ilyen tartalom, áruk vagy Szolgáltatások használata vagy ezekre való hagyatkozás okozott vagy állítólag okozott.

Határozottan javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által meglátogatott és harmadik felek által üzemeltetett weboldalak vagy szolgáltatások általános szerződési feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Felmondás


Bármilyen okból azonnal, előzetes értesítés vagy felelősség nélkül, akár korlátozás nélkül megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük hozzáférését, ha megszegi a Feltételeket.

A felmondás után az Ön joga a Szolgáltatás használatához azonnal megszűnik.

Korlátolt felelősség

Sem TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA, sem igazgatói, alkalmazottai, partnerei, ügynökei, beszállítói vagy leányvállalatai semmilyen esetben nem felelősek semmilyen közvetett, véletlen, különleges, következményi vagy büntető jellegű kárért, ideértve korlátozás nélkül a haszon, az adatok, a felhasználás és az üzleti hírnév elvesztését vagy egyéb immateriális veszteségeket, amelyek eredete, (i) az, hogy Ön hozzáfér a Szolgáltatáshoz és használja azt, vagy nem tudja elérni vagy használni a Szolgáltatást; (ii) bármely harmadik fél viselkedése vagy tartalma a Szolgáltatáson; (iii) a Szolgáltatásból származó bármely tartalom; és (iv) az Ön adattovábbításaihoz vagy tartalmaihoz való jogosulatlan hozzáférés, ezek felhasználása vagy módosítása, amelyek akár garancián, szerződésen, károkozáson (beleértve a gondatlanságot is) vagy bármely más jogi elméleten alapulnak, függetlenül attól, hogy kaptunk-e információkat az ilyen károk lehetőségéről, és még akkor is, ha az itt meghatározott jogorvoslatról kiderül, hogy nem teljesítette alapvető célját.

Felelősség kizárása

A Szolgáltatás használata kizárólag az Ön felelősségére történik. A Szolgáltatás „AHOGY VAN” és „AHOGY ELÉRHETŐ” alapon történik. A Szolgáltatást mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül nyújtjuk, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, a jogsértés hiányára vagy a teljesítés menetére vonatkozó hallgatólagos garanciákat.

TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA, leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai és licencadói nem garantálják, hogy a) a Szolgáltatás megszakítás nélkül, biztonságosan fog működni, vagy bármely adott időpontban vagy helyen elérhető; b) bármilyen hibát vagy hiányosságot kijavítanak; c) a Szolgáltatás vírusoktól vagy egyéb káros összetevőktől mentes; vagy d) a Szolgáltatás használatának eredménye megfelel az Ön igényeinek.

Irányadó jog


Jelen Feltételekre Románia törvényei irányadóak, a Feltételek ezek szerint értelmezendőek, tekintet nélkül azok kollíziós rendelkezéseire.

Jelen Feltételekben meghatározott bármely jog vagy rendelkezés érvényesítésének általunk történő elmulasztása nem tekinthető az ezen jogokról való lemondásnak. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését a bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősíti, a jelen Feltételek többi rendelkezése érvényben marad. Ezek a Feltételek alkotják a teljes megállapodást közöttünk a Szolgáltatásunkkal kapcsolatban, valamint hatályon kívül helyezik és felváltják minden korábbi, Szolgáltatással kapcsolatos megállapodásunkat.

Változtatások

Fenntartjuk a jogot, hogy belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük jelen Feltételeket. Ha a felülvizsgálat lényeges, igyekszünk azt legalább 30 nappal az új feltételek hatályba lépése előtt előre jelezni. Hogy mi számít lényeges változásnak, azt saját belátásunk szerint határozzuk meg. Azzal, hogy a módosítások hatálybalépése után továbbra is hozzáfér a Szolgáltatásunkhoz vagy használja azt, Ön elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított feltételeket. Ha nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük, hagyja abba a Szolgáltatás használatát.

Lépjen kapcsolatba velünk


Ha bármilyen kérdése van a jelen Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bottom of page