top of page

Adatvédelmi irányelvek

Hatálybalépés dátuma: 2021. június 06

TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Cégjegyzéki kivonat: 39115699

F30/298/2018

A TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA ("mi", "mi" vagy "mi") üzemelteti a https://www.seedesine.com weboldalt (a "Szolgáltatás").

Ez az oldal tájékoztatja Önt a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó irányelveinkről, amikor Ön Szolgáltatásunkat használja, valamint az adatokkal kapcsolatos választási lehetőségekről.

Adatait a Szolgáltatás biztosítására és fejlesztésére használjuk. A Szolgáltatás használatával Ön beleegyezik az információk gyűjtéséhez és felhasználásához a jelen szabályzatnak megfelelően. Hacsak a jelen Adatvédelmi szabályzat másként nem rendelkezik, az ebben az adatvédelmi szabályzatban használt kifejezések jelentése megegyezik a https://www.seedesine.com webhelyről elérhető Általános Szerződési Feltételeinkben szereplő kifejezésekkel.

Definíciók

 • Szolgáltatás

  A szolgáltatás a https://www.seedesine.com weboldal, amelyet a TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA üzemeltet.

 • Személyes adatok

  Személyes adat: olyan élő személyre vonatkozó adat, aki ezekből az adatokból (vagy a birtokunkban lévő vagy valószínűleg a birtokunkba kerülő információkból) azonosítható.

 • Használati adatok

  A használati adatok a Szolgáltatás használata során vagy magából a Szolgáltatási infrastruktúrából automatikusan gyűjtött adatok (például egy oldallátogatás időtartama).

 • Cookie-k

  A sütik az Ön eszközén (számítógépen vagy mobileszközön) tárolt kis adatrészek.

 • Adatkezelő

  Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki (egyedül vagy közösen vagy más személlyel közösen) meghatározza a személyes adatok kezelésének vagy kezelésének célját és módját.

  Jelen Adatkezelési Szabályzat alkalmazásában az Ön személyes adatainak Adatkezelője vagyunk.

 • Adatfeldolgozók (vagy szolgáltatók)

  Adatfeldolgozó (vagy Szolgáltató) minden olyan természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelő megbízásából az adatokat feldolgozza.

  Az Ön adatainak hatékonyabb kezelése érdekében különféle Szolgáltatók szolgáltatásait vehetjük igénybe.

 • Érintett (vagy Felhasználó)

  Az Érintett minden élő személy, aki a Szolgáltatásunkat használja, és aki a személyes adatok alanya.

Információgyűjtés és -felhasználás

Számos különböző típusú információt gyűjtünk különböző célokból, hogy szolgáltatásunkat nyújthassuk és javítsuk Önnek.

Az összegyűjtött adatok típusai

Személyes adatok

Szolgáltatásunk használata során megkérhetjük Önt, hogy adjon meg bizonyos személyazonosításra alkalmas adatokat, amelyek segítségével kapcsolatba léphet Önnel vagy azonosíthatja Önt („Személyes adatok”). A személyazonosításra alkalmas adatok magukban foglalhatják, de nem kizárólagosan:

 • Email cím

 • Keresztnév és vezetéknév

 • Telefonszám

 • Cím, állam, tartomány, irányítószám, város

 • Cookie-k és használati adatok

Használati adatok

Ezenkívül információkat gyűjthetünk a Szolgáltatás eléréséről és felhasználásáról („Használati adatok”). Ezek a Használati adatok tartalmazhatnak olyan információkat, mint például az Ön számítógépének Internet Protokoll címe (pl. IP-cím), a böngésző típusa, a böngésző verziója, a Szolgáltatásunk által felkeresett oldalak, a látogatás időpontja és dátuma, az oldalakon eltöltött idő, egyedi eszközazonosítók és egyéb diagnosztikai adatok.

Nyomon követési és cookie-adatok

Cookie-kat és hasonló nyomkövetési technológiákat használunk a Szolgáltatásunkon végzett tevékenységek nyomon követésére és bizonyos információk tárolására.

A sütik kis mennyiségű adatot tartalmazó fájlok, amelyek névtelen egyedi azonosítót tartalmazhatnak. A cookie-kat egy weboldal küldi a böngészőjébe, és azokat az Ön készülékén tárolja. Az információk összegyűjtésére és nyomon követésére, valamint Szolgáltatásunk fejlesztésére és elemzésére szolgáló nyomkövetési technológiák is beaconok, címkék és szkriptek.

Utasíthatja böngészőjét, hogy utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha sütiket küldenek. Ha azonban nem fogadja el a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni Szolgáltatásunk egyes részeit.

Példák az általunk használt cookie-kra:

 • Munkamenet Cookie-k. Szolgáltatásunk működtetéséhez munkamenet-sütiket (Session Cookie-kat) használunk.

 • Preferencia cookie-k. Preferenciális cookie-kat használunk, hogy megjegyezzük az Ön preferenciáit és különféle beállításait.

 • Biztonsági sütik. Biztonsági sütiket használunk biztonsági célokra.

Az adatok használata

A TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA az összegyűjtött adatokat különböző célokra használja fel:

 • Szolgáltatásunk biztosítására és fenntartására

 • Tájékoztatjuk szolgáltatásunk változásairól

 • Annak érdekében, hogy Ön részt vehessen Szolgáltatásunk interaktív funkcióiban, amikor úgy dönt

 • Ügyfélszolgálat biztosítása

 • Elemzések vagy értékes információk gyűjtése szolgáltatásunk javítása érdekében

 • Szolgáltatásunk használatának figyelemmel kísérésére

 • Technikai problémák észlelése, megelőzése és megoldása

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségből (EGT) származik, a TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának jogalapja az általunk gyűjtött Személyes adatoktól és a gyűjtésük konkrét kontextusától függ.

A TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA az Ön személyes adatait azért kezelheti, mert:

 • Szerződést kell kötnünk Önnel

 • Ön engedélyt adott nekünk erre

 • Az adatkezelés jogos érdekeinket szolgálja, és nem írják felül az Ön jogai

 • A törvény betartására

Az adatok megőrzése

A TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA csak addig őrzi meg az Ön személyes adatait, ameddig az a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokhoz szükséges. Személyes adatait a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben őrizzük meg és használjuk fel (például ha adatait meg kell őriznünk a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében), a viták megoldásához, valamint jogi megállapodásaink és irányelveink érvényesítéséhez.

A TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA belső elemzési célokra is megőrzi a használati adatokat. A használati adatokat általában rövidebb ideig őrzik meg, kivéve, ha ezeket az adatokat a biztonság megerősítésére vagy Szolgáltatásunk funkcionalitásának javítására használjuk fel, vagy ha törvényi kötelezettségünk van ezen adatok hosszabb ideig történő megőrzésére.

Adatátvitel

Az Ön adatai, beleértve a személyes adatokat is, továbbíthatók – és azokon – az Ön államán, tartományán, országán vagy egyéb kormányzati joghatóságán kívül található számítógépekre, ahol az adatvédelmi törvények eltérhetnek az Ön joghatósága alá tartozóktól.

Ha Ön Románián kívül tartózkodik, és úgy dönt, hogy tájékoztatást ad nekünk, kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatokat, beleértve a személyes adatokat is, Romániába továbbítjuk és ott feldolgozzuk.

A jelen Adatvédelmi szabályzathoz való hozzájárulása, majd az ilyen információk benyújtása az átadáshoz való hozzájárulását jelenti.

A TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA minden ésszerűen szükséges lépést megtesz annak biztosítására, hogy az Ön adatait biztonságosan és a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezeljék, és az Ön személyes adatait ne továbbítsák szervezetnek vagy országnak, kivéve, ha megfelelő ellenőrzések vannak érvényben, beleértve a adatai és egyéb személyes adatok biztonsága.

Adatok közzététele

Közzététel a rendészeti szervek számára

Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA köteles nyilvánosságra hozni az Ön Személyes Adatait, ha ezt törvény írja elő, vagy a hatóságok (pl. bíróság vagy kormányzati szerv) érvényes kérésére válaszul.

Jogi követelmények

A TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA kiadhatja az Ön Személyes Adatait abban a jóhiszeműségben, hogy az ilyen intézkedés szükséges ahhoz, hogy:

 • Törvényi kötelezettségnek eleget tenni

 • A TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA jogainak vagy tulajdonának védelme és védelme

 • A Szolgáltatással kapcsolatos esetleges jogsértések megelőzése vagy kivizsgálása

 • A Szolgáltatást igénybe vevők vagy a lakosság személyes biztonságának védelme érdekében

 • A jogi felelősség elleni védelem érdekében

Az adatok biztonsága

Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, de ne feledje, hogy az Interneten keresztüli továbbítás vagy az elektronikus tárolás egyik módja sem 100%-ban biztonságos. Bár törekszünk arra, hogy kereskedelmileg elfogadható eszközöket alkalmazzunk személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni azok teljes biztonságát.

Az Ön adatvédelmi jogai az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében

Ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT) lakosa, bizonyos adatvédelmi jogokkal rendelkezik. A TABARCA CRISTIAN ROLLAND PFA célja, hogy ésszerű lépéseket tegyen annak érdekében, hogy lehetővé tegye az Ön személyes adatainak helyesbítését, módosítását, törlését vagy korlátozását.

Ha tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és ha szeretné, hogy ezeket eltávolítsák rendszerünkből, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Bizonyos esetekben Önt az alábbi adatvédelmi jogok illetik meg:

 • A rendelkezésünkre álló információkhoz való hozzáférés, frissítés vagy törlés joga. Amikor csak lehetséges, közvetlenül a fiókbeállítások részében érheti el, frissítheti vagy kérheti azok törlését. Ha ezeket a műveleteket nem tudja saját maga végrehajtani, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segítsünk.

 • A helyesbítés joga. Önnek joga van az adatok helyesbítésére, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

 • A tiltakozás joga. Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak általunk történő kezelése ellen.

 • A korlátozás joga. Önnek jogában áll kérni, hogy korlátozzuk személyes adatai feldolgozását.

 • Az adathordozhatósághoz való jog. Önnek joga van ahhoz, hogy az Önről rendelkezésünkre álló információkról másolatot kapjon strukturált, géppel olvasható és általánosan használt formátumban.

 • A hozzájárulás visszavonásának joga. Önnek joga van továbbá bármikor visszavonni hozzájárulását, ha a TĂBÂRCĂ CRISTIAN ROLLAND PFA az Ön hozzájárulására támaszkodott személyes adatai feldolgozásához.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen kérések megválaszolása előtt megkérhetjük Önt személyazonosságának igazolására.

Önnek jogában áll panasszal élni az adatvédelmi hatóságnál személyes adatainak gyűjtése és felhasználása miatt. További információért forduljon az Európai Gazdasági Térség (EGT) helyi adatvédelmi hatóságához.

Szolgáltatók

Alkalmazhatunk harmadik fél cégeket és magánszemélyeket Szolgáltatásunk elősegítésére ("Szolgáltatók"), a Szolgáltatás nyújtására a nevünkben, a Szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatások végzésére vagy segítségünkre a Szolgáltatásunk használatának elemzésében.

Ezek a harmadik felek csak azért férhetnek hozzá az Ön Személyes adataihoz, hogy a nevünkben elvégezzék ezeket a feladatokat, és kötelesek azokat semmilyen más célra nem kiadni vagy felhasználni.

Analitika

Használhatunk külső szolgáltatókat a Szolgáltatásunk használatának nyomon követésére és elemzésére.

 • A Google Analytics

​​

A Google Analytics a Google által kínált webelemző szolgáltatás, amely nyomon követi és jelentéseket készít a webhely forgalmáról. A Google az összegyűjtött adatokat Szolgáltatásunk használatának nyomon követésére és nyomon követésére használja. Ezeket az adatokat más Google-szolgáltatásokkal is megosztják. A Google felhasználhatja az összegyűjtött adatokat saját hirdetési hálózata hirdetéseinek kontextusba helyezésére és személyre szabására.

A Google Analytics letiltó böngészőbővítmény telepítésével leiratkozhat arról, hogy a Szolgáltatásban végzett tevékenysége elérhető legyen a Google Analytics számára. A bővítmény megakadályozza, hogy a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js és dc.js) megosszon információkat a Google Analytics szolgáltatással a látogatási tevékenységről.

A Google adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos további információkért látogasson el a Google Adatvédelem és Feltételek weboldalára :  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Más oldalakra mutató hivatkozások

Szolgáltatásunk tartalmazhat hivatkozásokat más oldalakra, amelyeket nem mi üzemeltetünk. Ha rákattint egy harmadik fél linkjére, a rendszer átirányítja a harmadik fél webhelyére. Nyomatékosan javasoljuk, hogy tekintse át minden felkeresett webhely adatvédelmi szabályzatát.

Nincs ellenőrzésünk és nem vállalunk felelősséget harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalma, adatvédelmi irányelvei vagy gyakorlata felett.

Gyermekek magánélete

Szolgáltatásunk nem szól 18 éven alulinak ("Gyermekek").

Tudatosan nem gyűjtünk személyazonosításra alkalmas adatokat 18 éven aluliaktól. Ha Ön szülő vagy gyám, és tudatában van annak, hogy Gyermekei személyes adatokat bocsátottak rendelkezésünkre, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha tudomásunkra jut, hogy gyermekektől gyűjtöttünk személyes adatokat a szülői hozzájárulás ellenőrzése nélkül, lépéseket teszünk annak érdekében, hogy ezeket az információkat eltávolítsuk szervereinkről.

Jelen adatvédelmi szabályzat változásai

Időnként frissíthetjük Adatvédelmi szabályzatunkat. Minden változásról az új adatvédelmi szabályzat közzétételével értesítjük ezen az oldalon.

 

A változás hatályba lépése előtt e-mailben és/vagy a Szolgáltatásunkon látható jól látható értesítésben értesítjük Önt, és frissítjük a „hatálybalépés dátumát” a jelen Adatvédelmi szabályzat tetején.

Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az Adatvédelmi szabályzatot bármilyen változás miatt. A jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításai akkor lépnek érvénybe, amikor azokat ezen az oldalon közzéteszik.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk:

bottom of page